top of page

Profesyonel Eğitim ve Gelişim

“There is no system in the world or any school in the country that is better than its teachers.
Teachers are the lifeblood of the success of schools.” Sir Ken Robinson

Okullar, öğrencilerini henüz daha adı konmamış iş alanlarına, ekonomik, kültürel ve teknolojik bağlamda toplumsal değişimle birlikte  küreselleşmeyle ortaya çıkan kaçınılmaz gelişmelere ve çevresel dönüşümlerle birlikte “geleceğe” hazırlamaya çalışıyor. Günümüzde öğrenme ortamları, öğrencilerin kendi hızında ve hazır olduğu zaman öğrenmesine fırsat sunan esnek ortamlara evriliyor. Toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak da eğitim bilimlerinin ve öğretmenin rolü değişmektedir. Bu süreçte öğretmenler öğrenmeye ve gelişmeye açık, sürekli merak eden, araştıran, gözlemleyen, esnek, empati yeteneği gelişmiş, dönüşen ve dönüştürebilen, rehberlik yapan bir sorumluluk yüklenmiştir. Eğitimcinin değişen koşullara kendini hazırlayabilmesi, ilerlemesi ve büyümesi için mesleki öğrenme ortamları çok önemli ve gereklidir.

Hisar Okulları Profesyonel Eğitim ve Gelişim Komitesi (Hisar PEG), Hisar Okulları’nda ilk günden beri var olan profesyonel gelişim ve büyüme faaliyetlerini daha da ileri taşıma görevini yürütmektedir. Akademik ve idari kadromuzun değişen dünyaya daha hızlı uyum sağlayabilmesi için bilgi, beceri, yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitim politikaları ve programlarına dair gerekli çözüm önerileri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve bölüm bazlı ihtiyaçlar başta olmak üzere öğretmenin değişen rollerine uygun olarak profesyonel gelişim programları planlar ve hayata geçirir. 

Hisar PEG Süreci

Columbia University CPET Teachers' Academy

 

The Center for the Professional Education of Teachers (CPET) is an organization of Teachers College, Columbia University, that is devoted to advancing global capacities in teacher education, research and whole school reform. CPET has been a leader in providing professional development services to schools in New York City and beyond.

 

Please click to get more information about the partnership between Hisar School and Columbia University.

State University of New York Master Programı

+

 

State University of New York (SUNY) Disiplinlerarası Çalışmalar Master Programı, eğitim alanına yönelik sıra dışı profesyonel amaçları olan eğitmenlere yönelik bir programdır. 2015 yılından beri devam eden master programından bugüne kadar 23 öğretmenimiz mezun oldu. Program yeni kayıtlarla 2019-2020 Akademik Yılında da devam etmektedir.

+

MEF Üniversitesi Öğrenme Bilimleri Master Programı

 

Hisar Okulları ile MEF Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2019-20 Akademik Yılında başlatılan bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Hali hazırda programa kayıtlı 18 öğretmenimiz bulunmaktadır. Bu grubun 2020-2021 Güz döneminde mezun olması beklenmektedir.

Phillips Exeter Academy Öğretmen Eğitim Programları

+

 

ABD’nin New Hampshire eyaletinde yer alan ve yıl içinde orta öğretim hizmeti veren bu prestijli kurum, yaz aylarında değişik disiplinlerden öğretmenlere yönelik eğitim programları yürütmektedir. 2019 yaz aylarında ilk küçük grup öğretmenimiz Biyoloji alanındaki eğitime katılmışlardır. Amacımız, her yaz 2-3 öğretmenimizin söz konusu kurumda kendi alanlarında eğitim almalarını sağlamaktır.

+

Hisar Okulları Eğitim Teknolojileri Eğitimleri

 

Program, öğretmen ve çalışanlarımızın katılımına açıktır ve Hisar Okulları'nda kullanılan eğitim teknolojileri hakkında bilgi verir, öğretmenlerimizin teknolojiyi daha etkin kullanmalarına yardımcı olur.

+

Principals Training Center (PTC) Programları

 

Principal Training Center, dünyadaki okullarda çalışan müdürlere eğitim ve yönetim alanlarında pratik, araştırmaya yönelik ve evrensel niteliğe sahip profesyonel gelişim olanakları sunan bir eğitim programdır. Okul müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımızdan bazıları programı tamamlamış, bazıları ise müdürlük atamalarının ardından programa başlamış, halen devam etmektedir.

+

Harvard Graduate School İleri Düzey Eğitim Liderliği Sertifika Programı

 

Okul müdürlerimizin devam etmekte oldukları, eğitimde liderlik konusunda teori, prensip ve pratik anlamında kapsamlı bir temel sağlayan online sertifika programıdır.

+

Harvard Graduate School of Education-Çevrimiçi Öğretim ve Öğrenim için Stratejiler Geliştirme

 

K12 seviyesinde bazı öğretmenlerimizin aldıkları, çevrimiçi öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama konusunda dört haftalık bir programdır. 

+

Boğaziçi Üniversitesi Mini Master Programı

 

2017-18 Akademik Yılında toplam 29 öğretmenimizi mezun ettiğimiz Boğaziçi Üniversitesi Fark Yaratan Öğretmen Akademisi Mini Master Programı, iki yıl boyunca eğitimcilerin öğretmenlik yetkinliklerini geliştirdikleri ve edindikleri yeni tecrübe ve bilgilerle derslerinde fark yaratmak üzere kullandıkları 8 modülden oluşan bir eğitim programıdır.

+

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Programı

 

Program, bütün çalışanlarımıza açık olan İngilizce kurslarını kapsar. Eğitim yıl boyunca devam eder ve Hisar'da iki dilli hayatın çalışanlar arasında da yaygınlaşmasını amaçlar.

+

Tasarım Yoluyla Anlama (UbD) Eğitim ve Mentorluk Programı

 

Öğretmenlerimizin öğretme becerilerini geliştirmeleri için yol gösteren, farklı bir öğretme ve ders planlama şekli sunan Tasarım Yoluyla Anlama Eğitim ve Mentorluk programı, alanında uzmanlaşmış akademisyenlerin de katılımıyla öğretmenlerimiz için seminerler ve atölye çalışmaları şeklinde planlanır ve yıl boyunca devam eder.

+

CPET Programları

 

CPET tarafından sunulan "Değişime Liderlik" ve "Harmanlanmış Eğitim İçin En İyi Uygulamalar" çevrimiçi programlarını bazı öğretmenlerimiz, bölüm başkanlarımız ve okul yöneticilerimiz tamamlamışlardır. 

+

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümümü Süpervizyonluk Çalışmaları

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümümüz ve tüm okullarımızdan öğretmenlerimiz alanında uzman kişilerden öğrenci gelişimiyle ilgili yıl boyu süren süpervizyonluk desteği almaya devam etmektedir.

hisar_logo.png
bottom of page