top of page

Profesyonel Eğitim ve Gelişim

“There is no system in the world or any school in the country that is better than its teachers.
Teachers are the lifeblood of the success of schools.” Sir Ken Robinson

Okullar, öğrencilerini henüz daha adı konmamış iş alanlarına, ekonomik, kültürel ve teknolojik bağlamda toplumsal değişimle birlikte  küreselleşmeyle ortaya çıkan kaçınılmaz gelişmelere ve çevresel dönüşümlerle birlikte “geleceğe” hazırlamaya çalışıyor. Günümüzde öğrenme ortamları, öğrencilerin kendi hızında ve hazır olduğu zaman öğrenmesine fırsat sunan esnek ortamlara evriliyor. Toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak da eğitim bilimlerinin ve öğretmenin rolü değişmektedir. Bu süreçte öğretmenler öğrenmeye ve gelişmeye açık, sürekli merak eden, araştıran, gözlemleyen, esnek, empati yeteneği gelişmiş, dönüşen ve dönüştürebilen, rehberlik yapan bir sorumluluk yüklenmiştir. Eğitimcinin değişen koşullara kendini hazırlayabilmesi, ilerlemesi ve büyümesi için mesleki öğrenme ortamları çok önemli ve gereklidir.

Hisar Okulları Profesyonel Eğitim ve Gelişim Komitesi (Hisar PEG), Hisar Okulları’nda ilk günden beri var olan profesyonel gelişim ve büyüme faaliyetlerini daha da ileri taşıma görevini yürütmektedir. Akademik ve idari kadromuzun değişen dünyaya daha hızlı uyum sağlayabilmesi için bilgi, beceri, yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitim politikaları ve programlarına dair gerekli çözüm önerileri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve bölüm bazlı ihtiyaçlar başta olmak üzere öğretmenin değişen rollerine uygun olarak profesyonel gelişim programları planlar ve hayata geçirir. 

Hisar PEG Süreci

Columbia University CPET Teachers' Academy

 

The Center for the Professional Education of Teachers (CPET) is an organization of Teachers College, Columbia University, that is devoted to advancing global capacities in teacher education, research and whole school reform. CPET has been a leader in providing professional development services to schools in New York City and beyond.

 

Please click to get more information about the partnership between Hisar School and Columbia University.

hisar_logo.png
bottom of page