top of page

Hisar Okulları

 

Hisar Okulları, Okulöncesinden 12. Sınıfa kadar 1400’den fazla kayıtlı öğrencisiyle yüksek akademik standartlarda kaliteli eğitim sunan prestijli bir okuldur. Okulumuzun misyonu ülkenin önde gelen akademik kadrosunun ışığı altında yüksek standartlarda özel eğitim sunmanın yanısıra öğrencilerinin içlerindeki potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğrenmede sürekli gelişim ilkesini benimseyen Hisar Okulları, öğrencilerinde, öğretmenlerinde, ebeveynlerde ve topluluğumuzda var olan beceri, yetkinlik ve potansiyele inanmaktadır. Hisar Okulları, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için öğrencilerine en iyi ortamı sağlayarak gelişmiş öğrenme fırsatları sunmayı, gerekli olan beceri, bilgi ve sorumluluğu edinmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Okulumuz çeşitliliğe kucak açar ve farklılıkların tanındığı, takdir ve teşvik edildiği bir ortam yaratılmasına önem verir. Hisar Okulları’nın eğitim felsefesine göre, her öğrenci kendisine sunulan fırsatlar sayesinde kendi potansiyeline erişme ve bu potansiyeli geliştirme hakkına sahiptir. Bu felsefe doğrultusunda, Hisar Okulları öğrencilerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini destekleyen bir öğrenme ortamı ve yapısı oluşturmaya odaklanır.

Anlayarak öğrenme Hisar Okulları’nın günlük yaşantısında doğal bir yere sahiptir. Yüksek ahlaki değerler sergilemek, güçlü bir karaktere sahip olmak, sosyal sorumluluk sahibi olmak, sorgulayabilme yetisine sahip olmak ve yaratıcı bir birey olmak da en az akademik başarı kadar önemlidir.

Hisar Eğitim Vakfı tarafından kurulan Hisar Okulları; demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti için Atatürk’ün belirlemiş olduğu ilkeler ışığında örnek bir eğitim kurumu olmaktan gurur duymaktadır.

Bizler Hisar Okullarında;

 

  • Anlayarak öğrenmenin günlük yaşamımızda doğal bir yere sahip olduğuna inanıyoruz.

  • Kendimizi öğrenme sürecini sürekli geliştirmeye adamış durumdayız.

  • Öğrencilerimize, içinde çok yönlü öğrenme ortamlarını barındıran tesislerimizde hem zengin bir müfredat, hem de müfredat dışı fırsatlar sunuyoruz.

  • Öğrenciler arasında ve aynı zamanda öğrencilerle öğretmenler arasında ortak saygı ve güvene dayalı kurulmuş, yüksek kaliteli bir ortam sağlıyoruz.

  • Güçlü bir çalışma ahlakına sahip olmaya ve çalışma ahlakının bizi en üst seviyede başarılara taşıyacağına inanıyoruz.

  • Tüm ortaklarımızla demokratik ve şeffaf bir işbirliği içinde olmayı destekliyoruz. Böylelikle birlikte çalıştığımız her bir ortağımız ve/veya bireyin özerkliğine ve aynı zamanda diğer tüm bireylerle işbirliği ve uyum içinde olmalarına inanıyoruz.

hisar_logo.png
bottom of page